Dodawanie CZASU PRACY

PRACOWNIKA

Dodanie czasu pracy pracownika
1. Wybierz z listy pracownia, którego czas pracy chcesz dodać i naciśnij ikonę zegara.
2. Aby dodać czas pracy naciśnij ikonę plusa po prawej stronie
3. Wypełnij formularz wykazu czasu pracy i wciśnij Zapisz. Czas pracy zostanie automatycznie przypisany do wybranego pracownika i dodany do kalendarza.