TWORZENIE
PROJEKTU

Dodawanie pracownika do ISTNIEJĄCEGO projektu

Dodawanie nowego pracownika do już istniejącego projektu

1. Z kokpitu po lewej stronie wybierz zakładkę Projekty i wejdź w sekcję Bieżące.

Dodawanie nowego pracownika do już istniejącego projektu

2. Z listy projektów wybierz projekt, do którego chcesz dodać nowego pracownika.

3. Aby dodać pracownika w kolumnie Pracownicy naciśnij ikonę ołówka.

Do istniejącego już projektu możesz dodać więcej niż jednego pracownika.
Każdy pracownik zostanie automatycznie poinformowany o przypisaniu go do projektu.
Pracownicy widzą tylko projekt, do którego zostali przypisani.

4. Z listy pracowników wybierz osobę, którą chcesz dodać do pracy przy realizacji projektu i wciśnij Zapisz.