EDYCJA CZASU PRACY

PRACOWNIKA

Edytowanie czasu pracy pracownika
1. Aby zobaczyć szczegóły czasu pracy pracownika naciśnij ikonę zegara z prawej strony listy.
2. Wybierz z kalendarza projekt, którego szczegóły chcesz edytować.
3. Zedytuj dane i kliknij Zapisz.
4. Jeśli chcesz usunąć wykaz czasu pracy wciśnij kosz w prawym dolnym rogu.