EDYCJA DANYCH

PRACOWNIKA

Edycja danych pracownika
1. Aby zedytować dane pracownika naciśnij ikonę ołówka, która znajduje się po prawej stronie danych wybranego pracownika
2. W formularzu edycji zmień wybrane dane. Upewnij się, że są poprawne i wciśnij przycisk Zapisz. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.