RUTYNY

edytuj rutynę

EDYTOWANIE formularza rutyny
1. Z kokpitu po lewej stronie wybierz zakładkę Dokumenty i wciśnij Nasze dokumenty.
2. Z listy dokumentów wybierz formularz rutyny, który chcesz zedytować i wciśnij ikonę ołówka.
3. Zmień nazwę i/lub kategorię formularza rutyny i wciśnij Zapisz. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.