RUTYNY

Kopiuj rutynę

Kopiowanie formularza rutyny
1. Z kokpitu po lewej stronie wybierz zakładkę Dokumenty i wejdź w sekcję Nasze dokumenty.
2. Z listy dokumentów wybierz formularz rutyny, który chcesz skopiować i wciśnij ikonę kartek. Formularz rutyny zostanie skopiowany automatycznie i pojawi się na samej górze listy dokumentów.