Generering av arbeidstidsrapporter

1. Fra menyen til venstre velg fanen Arbeidstidsrapporter.

2. Still inn dato for perioden du ønsker å generere en arbeidstidsrapport for.

3. Skriv inn navnet på prosjektet du har jobbet med.

4. Trykk på knappen Generer Excel-fil.
Arbeidstidsrapporten lagres automatisk på datamaskinen i xls-format.