Kontrollering av arbeidstiden til en utvalgt ansatt

Første metode

1. Fra menyen til venstre velg fanen Kalender.
2. Velg fra listen navnet til den ansatte du ønsker å sjekke arbeidstiden hos og trykk på klokkeikonet.
Du blir overført til kalenderen hvor du kan sjekke arbeidstiden til den utvalgte ansatte i løpet av de enkelte dagene i måneden.

Andre metode

1. Fra meny på venstre side velg fanen Kalendre.

2. 2. Velg fra listen den ansatte hvis arbeidstid du vil benytte deg av.

3. Flytt musepekeren over ikonet til dialogboks vedrørende valgt arbeidstid. Det vil dukke opp en kommentar under med beskrivelse av handlinger som den ansatte har utført i en gitt arbeidstid.