TWORZENIE
PROJEKTU
Dodawanie pracownika do NOWEGO projektu
Dodawanie pracownika do nowego projektu
1. Aby po zapisaniu nowego projektu dodać do niego pracownika w kolumnie Pracownicy naciśnij ikonę ołówka.
Dodawanie pracownika do nowego projektu
2. Z listy pracowników wybierz osoby, które będą pracować nad projektem i kliknij Zapisz.
Do pojedynczego projektu możesz przypisać więcej niż jednego pracownika.
Każdy pracownik zostanie automatycznie poinformowany o przypisaniu go do nowego projektu.
Pracownicy widzą tylko projekt, do którego zostali przypisani.