Listy kontrolne

usuwanie komentarzy

Usuwanie komentarzy z list kontrolnych
1. Wciśnij Projekty z kokpitu po lewej stronie i wybierz Bieżące.
2. Wybierz projekt, w którym znajduje się lista kontrolna, do której chcesz dodać komentarz i wciśnij sekcję Listy kontrolne.
3. Wybierz listę kontrolną, do której chcesz usunąć komentarz.
4. Wybierz element listy kontrolnej, do którego chcesz dodać komentarz.
5. Wciśnij ikonę Komentarze.
6. Aby usunąć komentarz wciśnij krzyżyk znajdujący się w lewym górnym rogu.
7. Aby potwierdzić usunięcie komentarza wciśnij przycisk Yes. Komentarz zostanie usunięty automatycznie.
8. Aby anulować usunięcie komentarza wciśnij przycisk Cancel.