ODCHYŁKI

Usuwanie odchyłki

1. Wciśnij Projekty z kokpitu po lewej stronie i wybierz sekcję Bieżące.

2. Wybierz sekcję Odchyłki.

3. Aby usunąć odchyłkę wciśnij ikonę kosza na śmieci, znajdującą się po prawej stronie wybranej odchyłki.

4. Potwierdź usunięcie odchyłki wciskając przycisk Yes.
Odchyłka zostanie automatycznie usunięta na zawsze

5. Anuluj usunięcie odchyłki wciskając przycisk Cancel.