TWORZENIE
PROJEKTU

USUWANIE PRACOWNIKA Z projektu

Usuwanie pracownika z projektu

1. Aby usunąć pracownika z pracy nad projektem z kokpitu po lewej stronie wybierz zakładkę Projekty i wejdź w sekcję Bieżące.

Usuwanie pracownika z projektu

2. Z listy projektów wybierz projekt, z którego chcesz usunąć pracownika.

3 Aby usunąć pracownika w kolumnie Pracownicy naciśnij ikonę ołówka.

4 Na liście pracowników odznacz osoby, które chcesz usunąć z pracy nad projektem i wciśnij Zapisz.

Z projektu możesz usunąć więcej niż jednego pracownika.
Pracownik dostanie automatyczne powiadomienie o usunięciu go z pracy nad projektem.
Usunięty pracownik automatycznie traci dostęp do danych projektu, z którego został usunięty.