TWORZENIE PROJEKTU

USUWANIE PROJEKTU

Uwaga! Tylko osoba przypisana do programu, jako Właściciel ma możliwość usuwania projektów.

1. Z kokpitu po lewej stronie wybierz zakładkę Projekty i wejdź w sekcję Bieżące.

2. Z listy projektów wybierz projekt, który chcesz usunąć i wciśnij kosz.

3. Potwierdź usunięcie projektu wciskając przycisk Yes. Projekt zostanie usunięty automatycznie.

4 Anuluj usunięcie projektu wciskając przycisk Cancel