ODCHYŁKI

USUWANIE ZDJĘĆ

Usuwanie zdjęć odchyłek
1. Z kokpitu po lewej stronie wybierz zakładkę Projekty i wejdź w sekcję Bieżące.
2. Wybierz sekcję Odchyłki.
3. W sekcji Zdjęcia wybierz, zdjęcie, które chcesz usunąć i naciśnij czerwony krzyżyk w prawym górnym rogu zdjęcia.
5. Anuluj usunięcie zdjęcia odchyłki wciskając przycisk Cancel.
4. Potwierdź usunięcie zdjęcia odchyłki wciskając przycisk Yes. Zdjęcie zostanie sunięte na zawsze.