UZUPEŁNIANIE DANYCH

UŻYTKOWNIKA

1. Z kokpitu po lewej stronie wybierz zakładkę Mój profil.
3. Zedytuj dane i wciśnij Zapisz. Dane zostaną zapisane
i zmienione automatycznie.
2. Aby uzupełnić dane użytkownika programu Soluton Leader wybierz opcję Edytuj.