ODCHYŁKI

Wysyłanie odchyłki

1. Wciśnij Projekty z kokpitu po lewej stronie i wybierz sekcję Bieżące.

2. Wybierz sekcję Odchyłki.

3. Z kokpitu po lewej stronie wybierz język, w którym ma zostać wysłany raport o powstałych błędach.
Język odchyłki zostanie zmieniony automatycznie.

4. Aby wysłać odchyłkę wciśnij ikonę koperty, znajdującą się po prawej stronie wybranej odchyłki.

5. Wpisz adres mailowy osoby, której chcesz wysłać raport o powstałych błędach i wciśnij przycisk Send. Odchyłka zostanie wysłana automatycznie pod wskazany adres
e-mail.
Temat maila i treść zostaną wygenerowane automatycznie. Możesz je zedytować przed wysłaniem odchyłki.