ZMIANA

HASŁA

1. Z kokpitu po lewej stronie wybierz zakładkę Mój profil.
2. Aby zmienić hasło dostępu do programu Soluton Leader wybierz opcję Zmień hasło.
3. Wpisz obecne i nowe hasło, a następnie wciśnij Zmień hasło.

Hasło musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę i liczbę.
Upewnij się, że nowe hasło jest bezpieczne.
Miernik bezpieczeństwa paska:
• Kolor czerwony: słabe hasło
• Kolor pomarańczowy: średnie hasło
• Kolor zielony: mocne hasło

Hasło zostanie zmienione automatycznie.